تبلیغات
عمران آزاد کرج - دکتر علیرضا رضائیان

دکتر علیرضا رضائیان
BC.S:مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین
M.Sc:
مهندسی سازه،علم و صنعت
Ph.D
:
مهندسی سازه،علم و صنعت(بررسی رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی شده خارج از مرکز با پیوند قائم مرکب)
متولد:؟
سمت و شغل:
هیئت علمی،عضو هیئت موسس انجمن سازه های فولادی ایران، دبیر انجمن سازه های فولادی ایران، بازرس انجمن مهندسی پل ایران
دروس ارائه شده:سازه های فولادی 1 و 2، پروژه سازه های فولادی، کارآموزی
آدرس دفتر: ؟
تلفن:؟
وب سایت : ؟ پست الکترونیکی : 
Farid_rezaeian@yahoo.com
نوع فعالیت : ؟

مقالات:
راه اندازی، بهره برداری و نگهداری از اولین سیستم پایش كیفی لحظه ای (Online) رودخانه ی كرج در ایستگاه سرودار 1385
مقایسه رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی شده هم مركز معمولی با قاب های مهاربندی شده هم مركز شكل پذیر (بر اساس استاندارد 2800 و دستورالعمل بهسازی لرز های ساختمانهای موجود) 1385
معرفی مهاربندی های مقاوم در برابر كمانش، بررسی رفتار لرزه ای و كاربرد آنها در مقاوم سازی بر اساس مطالعات آزمایشگاهی 1385
كاربرد ستون دوخت در مقام سازی قاب های مهاربندی شده هم مركز معمولی شورون 1387
ارزیابی عملكرد قابهای خمشی فولادی طراحی شده طبق استاندارد 2800 با نامنظمی در ارتفاع ناشی از جرم طبق دستورالعمل بهسازی لرزه ای 1388
. تاثیر لرزه 1 و ارزیابی عملكرد پلكان در قابها خمشی فولاد ویژه 1389
شاخص خرابی قاب های خمشی فولادی قبل و بعد از مقاوم سازی با سیستم مهاربندی 1389
بررسی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده واگرا با طول پیوند متغیر در ارتفاع طراحی - شده بر اساس روشPBPD 1389
مقایسه رفتار مهار بند های واگرا و مقاوم در برابر كمانش با استفاده از تحلیل های غیر خطی و ارزیابی آسیب پذیری آن ها بوسیله شاخص های خرابی 1389
پاسخ سازه های فولادی به سبب تسلیم شدن كف ستون ها 1390
اثرات حركت گهواره ای به سبب تسلیم شدن كف ستون ها بر روی پاسخ سازه های فولادی 1390
بررسی رفتار لرزه ای قابهای خمشی در ساختمانهای فولادی نا منظم در ارتفاع در حوزه های نزدیك و دور از گسل 1390
شاخص خسارت قابهای خمشی بتنی قبل و بعد از مقاوم سازی 1391
بررسی عددی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده واگرا با پیوندقائم مركب 1391
EFFECT OF ROCKING MOTION ON EARTHQUAKE RESPONSE OF BUILDING 1391
بررسی بهسازی لرزه ای قاب های خمشی بتنی با عضو مهاری ضربدری دارای فیوز 1391
بررسی بهسازی لرزه ای ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مهاربندهای واگرا با پیوند قائم جفت 1391
بررسی رفتار لرزهای قابهای خمشی فولادی ویژه با نامنظمی ارتفاع طبق استاندارد 2800 در حوزههای نزدیك و دور از گسل 1391
بررسی ضوابط و الزامات مربوط به طراحی آئین نامه ای دیواربرشی فولادی 
1392
طبقه بندی: دانشجویی،  اساتید عمران آزاد کرج، 

تاریخ : شنبه 2 فروردین 1393 | ساعت 01 و 02 دقیقه و 04 ثانیه | نویسنده : سعید معصومی پور | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.