تبلیغات
عمران آزاد کرج - تقاطع غیر همسطح پل جانبازان کرج
کافرما: شهرداری کرج
مشاور کارفرما: مهنـدسین مشـاور سـازیان
مشـاورپیمانکار: مهندسین مشاور رهاب
پیمانکار: هنزا

نوع پیمـان: EPC
تاریخ شروع پیمـان: مـرداد 1389
تاریخ بهره برداری: آبان 1391
اعتبار: 35 میلیارد تومان


پل به طول 948 مـتر و عرض عرشه 4/27 متر دارای 3 باند عبــوری در هر جهت است. برای ساخت عرشه پل از سیستم دال مجـوف بتنی پیش تنـیده پس کشیده استفـاده شـده است همچنین بدلیل تراکـم آرمـاتوربنـدی، بـتن از نوع خـود مـتراکم (SCC) می باشـد و رمپ هـا با سیستم ژئوگـریدی اجـرا شده اند.
این پل بعـنوان پل برتر بتـنی سـال 1391 کشور شناخته شـده است.

مشخصـات کلـی پروژه
بـتن ریزی: 20845 مـترمکعب
آرمـاتوربندی: 1779 تـن
قـالب بنـدی : 16000 مـترمربعتاریخ : جمعه 3 آذر 1391 | ساعت 04 و 06 دقیقه و 55 ثانیه | نویسنده : سعید معصومی پور | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.