تبلیغات
عمران آزاد کرج - پل میانجاده کرج -شهید کیانپور
کافرما: شهرداری کرج
مشاور: مهندسین مشاور رهاب
پیمانکار: شرکت نصر اصفهان
سال شروع: اسفند 1392
اعتبار: اولیه قرارداد 285 میلیارد ریال- فاز 1: ۱۹۰ میلیارد ریال
و مابقی برای فاز دوم (زیرگذر غرب به شمال)
(روگذر شمال به شرق)
سال بهره برداری: فاز 1 خرداد 1395

.


تقاطع غیرهمسطح شهید کیانپور به صورت سه سطحی اجرا شده که پل روگذر آن برای انجام گردش شمال به شرق و زیرگذر تقاطع برای تامین حرکت گردش به چپ، در مسیر غرب به شمال است. طول کلی پل روگذر ۴۴۳ متر، طول عرشه روگذر ۲۸۳ متر و طول رمپ های روگذر ۱۶۰ متر بر روی خیابان شهید بهشتی کرج احداث شده است. 

مساحت عرشه پل روگذر سه هزار و ۴۰۰ متر و دارای دو خط اصلی عبور است همچنین زیرگذر تقاطع شهید کیانپور با طول کلی ۴۲۵ متر دارای دو خط عبوری است.
طبقه بندی: عمومی،  پروژه های ملی و شهری، 

تاریخ : دوشنبه 31 خرداد 1395 | ساعت 03 و 17 دقیقه و 54 ثانیه | نویسنده : سعید معصومی پور | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.