به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رسمی اولین دوره مسابقات قایق بتنی ایران و به نقل از مهندس محمدمهدی خداپرست دبیر كمیته علمی مسابقات،نتایج اولین دوره مسابقات كه روزهای 16 تا 18 بهمن ماه سال جاری در جزیره كیش برگزار گردید به شرح زیر است:

 

بهترین ركورد زمانی قایقرانی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

تقدیر وی‍ژه هیأت داوران و كسب عنوان بهترین تیم اخلاق: دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرمان

    در بخش معماری و زیبایی شناسی قایق های بتنی:

رتبه اول: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

رتبه دوم: دانشگاه سراسری یزد

رتبه سوم: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

رتبه چهارم: دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

    در بخش نظم تیمی و تدوین گزارش جامع مطابق مقررات:

رتبه اول: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

رتبه دوم: دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج

رتبه سوم: دانشگاه سراسری یزد

    در مجموع:

رتبه اول: مشتركاً دانشگاه سراسری یزد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

رتبه دوم: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

رتبه سوم: دانشگاه سراسری قم

رتبه چهارم : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد